top of page

Over Biomassaplein cvba so

Limburg neemt het voortouw rond circulaire stromen van biomassa

Wat doet het Biomassaplein? 

Waar vroeger de reststromen uit natuurbeheer werden beschouwd als afval, gaan we dit nu beschouwen als waardevol product voor nieuwe toepassingen. Zo kan stamhout van de acacia perfect gebruikt worden voor de constructie van speeltoestellen, zijn houtvezels perfect te gebruiken in isolatie of kunnen houtsnippers als brandstof dienen voor grotere verwarmingsinstallaties.

Wat met biomassa uit duurzaam hakhoutbeheer?

Diverse organisaties beheren de Limburgse natuur. Zo worden bijvoorbeeld de typische houtkanten opnieuw in hakhoutcyclus genomen. Bij hakhoutbeheer worden relatief dunne stammen boven de grond afgeknipt, waarna uit de overblijvende stronken opnieuw takken groeien. Na een 15-tal jaar kunnen deze houtkanten opnieuw geoogst worden. Voor de biodiversiteit is dit zeer goed nieuws omdat de variatie in diverse diersoorten hierdoor weer toeneemt. Door de natuur op deze manier te beheren, komt er echter veel hakhout vrij. Om deze stromen op een duurzame en verantwoorde economische wijze te valoriseren, heeft het Biomassaplein de ambitie om het eerste verzamelplein te zijn voor kwaliteitsvolle houtige biomassa uit landschapsbeheer.

Bio Based Economy

We gaan de biomassa zo goed mogelijk benutten. Hierin volgen we de zogenaamde cascadering. We zetten in op producten met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde. Biomassa zal pas als brandstof gebruikt worden indien er geen andere toepassingen gevonden worden. Hoogwaardige toepassingen zoals celluloseraffinage vragen de komende jaren nog veel onderzoek waardoor het gebruik van biomassa als brandstof nog niet uit te sluiten valt.

bottom of page